De Paarse Energie Plaat

 

De Heilige Geometrie

De paarse plaat (tesla)

 

De paarse plaat is een synergie van verschillende metalen die elk hun eigen frequentie (trilling) hebben. Door hun synergie (samensmelting) gaat deze plaat trillen op de frequentie van levens-energie. De energie waarop ook wij trillen. (12/19) En niet te vergeten, de trilling van onze aarde. Zoals ook de aarde magnetisch is, zijn wij ook magnetisch geladen. Onze cellen bevatten ook polariteit van – en +, negatief en positief.

Wanneer nu een aantal cellen meer negatief gaan staan zal zich dit bij ons uiten in pijn. Door gebruik van de paarse plaat, trillend op die zelfde levensenergie als de onze waarbij moet gezegd worden dat deze plaat altijd positief blijft trillen, dus niet negatief beladen kan worden, zal men die negatieve pijnpunten kunnen ompolen waardoor de pijn zal verdwijnen. De cellen herkennen de levensenergie, aanvaarden ze en polen ze om. Hoe sterker het negatieve, hoe vaster de plaat zich zal hechten (eigen ervaring), dit door de aantrekking van + en – (magnetisme).

zie ook:

www.kamperfoelie.be