Radionica en Radionica coaching


 

Wat is Radionica?   13...12QCT ?   de T.v.Asklepios ?  

Radionica is een opmerkelijke therapie die al meer dan 1000 jaar bestaat.

Radionica is een technische term die gevormd wordt door de woorden Radiations en Electronics.

Radionica richt zich op het Bio- energetisch veld van elk levend wezen, via het uitzenden van Scalar Waves naar het Morfogenetisch veld.


13...12Qct     ..Moleculaire stoffen hebben een Frequentie van  0 tot 100 Hz
Homeopathische stoffen hebben een frequentie van 100 tot 10.000 Hz
de 13...12Qct =  kwantum Bovenfrequentie...
de 13...12Qct heeft een enorm geheugen van mens dier plant
zonnestelsel - sterrestelsel

Hoe werkt de tafel van Asklepios
Het elctromagnetisch trillingpatroon van het lichaam wordt opgevangen op de tafel
De onevenwichtige trillingen worden omgekeerd en teruggekaatst , hierdoor ontstaat een Biochemische reactie op celniveau zodat het onevenwicht hersteld wordt
de therapie wordt ondersteund door  Piramide kracht en 13...12QCT
de therapie gebeurt vanop afstand en is pijnloos
de client ervaart innerlijke rust  en innerlijke kracht

Dit op Energetisch- Mentaal- Emotioneel  Fysiek niveau.

Coaching.

Gedurende max 2 à 3 maanden krijgt de cliënt 100% energie toegestuurd dag en nacht, die hem de mogelijkheid geeft om te werken aan zichzelf en te herstellen van
Angsten- Depressies- Burn out enz...

Het is ook wenselijk om gedurende de periode van Energie Therapie Coaching een goede samenwerking tussen cliënt en coach te verwezenlijken.

Trillingtheapie  is toepasbaar op mens- dier- plant-bedrijf-landbouw enz...

Coach: Jacqueline Regenboogje