Het Verzamelpunt
Het Verzamelpunt volgens  Dr Jon Whale.
Jacqueline van Rainbow geeft hierover meer info en toont aan hoe men met de hulp van de Tafel van Asklepios  Licht-Kleur en Kristallen  men dit epicentrum  kan lokaliseren en harmoniseren.alleen het verzamelpunt corrigeren is niet voldoende

Het verzamelpunt gaart samen met Polarisatie en aarding.

Het verzamelpunt is een cruciale draaikolk van energie in ons energetisch lichaam
het is wenselijk dit na te zien bij emotioneel  & fysiek onevenwicht .


Wat is het Verzamelpunt ?
In de baarmoeder wordt de foetus via de navelstreng gevormd, het verzamelpunt van de ongeboren baby bevindt zich dan ook ter hoogte van de navel. Na de bevalling wordt de navelstreng doorgesneden en verplaatst  het verzamelpunt zich van de navel naar het borstgebied, dit kan 7 jaar in beslag nemen.
 onder de navel bevindt zich dan een opening , die door de navelstreng is veroorzaakt en die nu een zwakke plek wordt die we het GAT noemen , wanneer het verzamelpunt zakt en zich in die omgeving begeeft kan de fysieke dood intreden omdat de ziel het menselijk lichaam verlaat precies op het moment dat het verzamelpunt de meridiaangrens overschrijdt.
Het Verzamlpunt is de ontbrekende schakel die de menselijk ziel met het stoffelijk lichaam verbindt.

Het verzamelpunt is het Epicentrum van ons energieveld. Het heeft invloed op alles -onze uitstraling-intelligentie-humeur-gezondheid-hoe we de werld ervaren-onze omgeving-interactie met onzelf en anderen -onze prestaties

Weinig mensen kennen  het Verzamelpunt . Meer dan honderd jaar geleden heeft de Wetenschap aangetoond dat rond elk proton een wolk van electrons aanwezig zijn, dit betekend dat alles in het gematerialiseerde Universum inclusief het menselijk lichaam electrische energie aanwezig is. Het is gekend dat energiesystemen verzamelen rond een epicentrum ; Galaxis- sterren-planeten -moleculen en atomen, dit zijn trillende energiesystemen

Kennis en vertrouwdheid met het Verzamelpunt zijn de katalysatoren van persoonlijk kracht en vrijheid.
Zodra we vertrouwd zijn met onze eigen verzamelpuntlocatie en die van anderen, wordt het een denkbeeld dat de mens meer is dan vlees en botten.
Het lokaliseren en ervaren van ons eigen verzamelpunt levert een persoonlijk bewijs dat naast het fysieke lichaam er ook energielichamen bestaan
de locatie van het verzamelpunt is zeer persoonlijk omdat het rechtstreeks verbonden is met de LEVENSKRACHT  of ZIEL van elk individu.

Het verzamelpunt behoort niet toe aan het stoffelijk lichaam, het is een deel van het Eterische lichaam , het manifesteert zich als een inkeping die wordt gevormd door energielijnen die door het fysieke lichaam heen gaan.

Het verzamelpunt kan uit zijn evenwicht geraken gewoon door en val,of stoot , hetgeen bij kinderen regelmatig gebeurd, het verzamelpunt zal dan spontaan terugkeren naar zijn plek, maar bij emotionele problemen gebeurd dat niet spontaan en dan kunnen er zich symtomen van depressie-apathie-angst-stress-paniek-vermoeidheid-waanvoorstellingen of hallucinaties voordoen .
Dr Jon Whale heeft daar een studie rond gemaakt en een Therapie ontwikkeld om dit onevenwicht terug te herstellen, met de hulp van Licht-Kleur en Kristallen .

Bij Rainbow  kunnen we het Verzamelpunt via de TAFEL  van ASKLEPIOS  bepalen en corrigeren
dit is veilig en correct omdat dit samen gaat  met het corrigeren van gans het energieveld.
De Tafel van Asklepios is een UNIEK instrument  die gebruikt wordt voor energieevenwicht

Meer info Mail of Tel    Rainbow-vzw@telenet.be      Tel 0478.38.21.21.  Jacqueline Regenboogje