Saint Germain
(zijn kosmische naam is Vrijheid, Freedom)
Bewaarder van de Violette Vlam


Als Hoge Priester van het Violette vuur/vlam Tempel, op het vaste land van Atlantis dertien duizend jaar
geleden, ondersteunde Saint Germain met zijn aanroepingen en energetisch lichaam een pilaar van
Violet vuur. En nog steeds kan een ieder die daar gebruik van wil maken het Violette vuur aanroepen.
Hij ontving trainingen in Goddelijke Alchemie in de Tempels van Aartsengel Zadkiel (Cuba), nadat Atlantis
was gezonken. Dit was de voorbereiding om het beheer van het Violette Vuur over te nemen.Dit�deed�hij
in 1954 onze tijd. Boeddha was de schepper van Violet Vuur en Master Lady Quan Yin was de bewaarster
ervan voordat Master Saint Germain het aan de aarde gaf. Door dit�te�doen�heeft hij de autoriteit
gekregen,�om�het begrip�de aanwezigheid ende kracht te vergroten van het Violet Vuur en dat van de
Vrijheid om er mee te werken.Met het overnemen van deze taak is een nieuwe cyclus in de tijd begonnen.
Saint Germain�verblijft in de spirituele wereld als de Chohan van de Zevende Straal. De Zevende Straal is
de straal van Ceremoni�le klasse�-�Magie en van het transmuterend Violet Vuur.
Vorige incarnaties: de Hebreeuwse profeet Samu�l, St Alban, Merlijn de wijze tovenaar aan het hof van
Konig Arthur, Roger Bacon, Christopher Columbus, Francis Bacon (1561-1626), hij schreef onder de naam
William Shakespeare. Ook was Saint Germain Jozef, de man van Maria en de 'vader' van Yeshua. Hij was
een Esseen en kende Jezus (Yeshua) Zijn taak. Hij informeerde de discipelen voordat die ooit Jezus
hadden ontmoet. Voor Jezus als kind was hij een voorbeeld.

Het Violet Vuur� verbrand en transformeert een lage frequentie energie� naar een�hogere frequentie
Deze kwaliteit wordt transmutatie genoemd met�andere�woorden�:�de�vervuilde�onbruikbare�persoonlijke
energie�veroorzaakt door miscreaties, die�in�ons�Fysiek�en�Energetische�lichamen�aanwezig�wordt
omgezet�in�bruikbare�energie, op�die�manier�komen�we�meer�in�onze�persoonlijke�kracht�te�staan��

Het Violet Vuur met de toegevoegde dimensie van het Zilver Violet Vuur, is voor vele doeleinden te gebruiken. Je kan al je negatieve gevoelens en emoties hierdoor laten verteren.
Geef alles wat niet�meer�nuttig�is��over aan het Zilver Violet Vuur.
Het Violet Vuur kun je activeren door hardop decrees en mantra's op te zeggen en te visualiseren.
Decrees helpen om obstakels op het spirituele pad te verwijderen, zoals angst, trots, ego�sme en minderwaardigheidsgevoelens te verwijderen. Door repeterend en het hardop uitspreken van de zinnen
wordt de kracht vergroot. Violet Vuur werkt in op de vier lagere lichamen door de trillingssnelheid te veranderen.

Velen vinden de volgende Mantra de meest bruikbare en makkelijkste:

Ik BEN een wezen van puur Zilver Violet Vuur, ik BEN God�s Liefde, zuiver en puur.
Ik ben die ik ben.

I AM a being of Silver Violet Fire, I AM the purity God desires, I AM that I AM.

Ik geef je deze Mantra, om in je dagelijks leven te gebruiken voor verschillende redenen. Een ervan is dat het een zuiverend (schoonmaak) effect heeft.

Mettertijd zal het voor de mensen veel gemakkelijker worden om negatieve gedachten over te dragen aan het Zilver Violet Vuur. Daartoe dient het Zilver Violet Vuur�ontstoken�te�worden�vanuit�het��hart�. Zonder hartenergie is er geen transmutatie .
Je kunt het gebruiken voor jezelf en voor anderen.�voor je huis, je omgeving , je land , de aarde .
vooraleer deze energie aan te wakkeren lees aandachten de richtlijnen� en plaats een buis van Licht
over je heen

waarschuwing:� wanneer je het Violette Vuur aanwakkerd kunnen energie�n naar je toe komen die ook gezuiverd wensen te worden, daarom is het noodzakelijk om een buis van licht over je heen te plaatsen en die zelf te laten versterken met zonnenergie vanuit de Bron

voor meer info neem contact op met Jacqueline van Rainbow-vzw.�meer info: Violette vlam