Kinderen van NU      en de Tafel van Asklepios

Als je naar de kinderen om je heen kijkt, dan merk je dat  ze net iets  anders zijn, in werkelijkheid is dat ook zo. Aan het ene kind merkt je niets , aan het andere  kind wel. Als je denkt dat een kind anders is , heb je waarschijnlijk met een Nieuwetijdskind te maken
met een Nieuwetijdskind is er niks mis, alleen wensen ze dat je er  op een andere manier mee omgaat .
als je het niet doet dan stuit je  door onbegrip op veel problemen 

Het herkennen van klachten.
Overgevoeligheid voor stemmingen en prikkels uit de omgeving, structurele driftbuien, extreme behoefte aan structuur en regelmaat,  grote angsten - deze symptomen brengen vele ouders tot wanhoop en vragen veel energie.

De nieuwe tijd is pas begonnen maar de nieuwe kinderen zijn er al.
Het eerste kenmerk dat aan de kinderen wordt toegeschreven is hun onafhankelijke instelling. Ze varen hun eigen koers, geloven in zichzelf en weten (onbewust) precies wat ze nodig hebben en wat ze hier komen doen. Ze willen alleen dingen leren die hen interesseren en bepalen hun  eigen tempo. Ze weten dat ze de wereld vanuit hun innerlijk weten vorm geven. Een uitspraak van een 7 jarige Lianne " Wat ik denk, gebeurt ook echt". Keuzes worden gemaakt vanuit innerlijk weten.
De kinderen doen soms hele wijze uitspraken. Zo merkte de 8 jarig Lon op " Van alle plaatsen die ik ken , is de aarde de enige waar boosheid en verdriet bestaan " en de 6 jarig Jan vroeg zich af " droom ik wanneer ik slaap, of slaap ik wanneer ik wakker ben".


Nieuwetijdskinderen- Indigo- Kristal kinderen noem maar op , houden er niet van om dingen uit hun hoofd te leren en aan saaie huiswerktaken hebben ze een broertje dood .
Opvoeders moeten altijd uitleggen waarom ze een opdracht geven , daar moet eerst onderhandeld worden er moet keuzemogelijkheid worden aangeboden .
Bevelen zoals ruim je speelgoed op zijn uit de boze en hebben geen effect. Ouders kunnen beter zeggen " je hebt overal speelgoed liggen, en ik struikel erover , kan je mij helpen beslissen wat er moet gebeuren als je je speelgoed niet opruimt?

veel ouders , scholen en andere instanties hebben nog nooit gehoord van Nieuwetijdskinderen , of vinden het onzin en willen er niets van weten , en dan gaat het meestal mis.

als deze kinderen geen juiste opvoeding krijgen gaan ze zich opsluiten en beginnen spelletjes te spelen of te surfen op internet  gans de dag , er is bijna geen communicatie meer met de ouders .

ouders weten niet meer wat er omgaat in het kind. via vriendjes laten ze zich bepraten of worden gepest, soms zijn ze zo deprie dat ze niet meer wensen te leven // het heeft toch geen zin meer .

Via de Tafel van Asklepios is er mogelijkheid om energetisch evenwicht te brengen  en via Coaching

kunnen kinderen weer op andere denkpatronen gebracht worden

Angsten worden bespreekbaar Her- kent en Aanvaard


Nieuwetijdskinderen kenmerken zich door een visionaire instelling .
Ze denken in beelden , hebben een levendige voorstellingsvermogen en een grote fantasie. Paranormale waarnemingen zijn voor hen heel normaal. Ze kunnen vertellen over vorige levens aura's nachtelijke uittredingen en contacten met engelen, geesten of andere wezens. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat misschien wel één op de drie kinderen een imaginair vriendje heeft , dat onder meer bescherming en gezelschap biedt. Psychologen adviseren ouders om zulke denkbeeldige wezens te accepteren zonder de fantasieën aan te moedigen . Een laatste kenmerk dat genoemd moet worden is de grote gevoeligheid en kwetsbaarheid van de nieuwe kinderen. Ze zijn zeer ontvankelijk voor stemmingen, sferen, spanningen, en negatieve energieén .

Ze reageren goed op homeopathie, reiki, en bachremedies en energie Therapie
.
Voedeselallergieën komen regelmatig voor en van teveel suiker worden ze agressief. Als  de omgeving niet veilig is en ze zich niet geaccepteerd voelen , trekken ze zich terug . Ze zijn voor veel dingen bang en raken vlug gefrustreerd .


Als je enkele van deze eigenschappen in je kind herkent , of als je het idee hebt dat jouw kind een Nieuwetijdskind is , en je wenst hulp of uitleg .
NEEM DAN GERUST CONTACT OP
Jacqueline Regenboogje Rainbow Dilbeek
Tel 0478.38.21.21. of mail rainbow-vzw@telenet.be


Verslag van een Nieuwtijdskind Therapeut

Layla  van Oppen " Nieuwetijdskind"  nu  therapeut specialisatie Nieuwetijdskinderen zegt:
In mijn eigen praktijk ben ik er achter gekomen wat de triggers zijn van de geestelijke en lichamelijke klachten : namelijk het incarnatieproces, door overbelasting in de meldkamer van de hersenen en herhaling van karmische last.
Het incarnatie proces is de samensmelting van het geestelijke en fysieke lichaam. Bij een verstoring komt het "aardingsproces " (de wisselwerking tussen de aarde en de zon) niet voldoende op gang . Slaapstoornissen kunnen hiervan het gevolg zijn."
De overbelasting in de meldkamer wordt veroorzaakt door een continue afstemming op de omgeving . Kinderen hebben het vermogen om hun omgeving in te scannen en zo nodig af te stemmen op anderen die een andere trillingspatroon hebben dan zijzelf.
Echter Nieuwetijdskinderen worden geboren met een heel ander trillingspatroon dan die nu hier het meeste voorkomt , vanaf hun prille begin moeten ze continue afstemmen op grote verschillen in trillingspatronen en worstelen ze met de integratie ervan in hun eigen systeem. Hierdoor kan het energetisch immuunsysteem op tilt slaan en overbelasting in de meldkamer van de hersenen doen ontstaan.
Vaak is het pure noodzaak om entiteiten of verdwaalde overleden personen te verwijderen uit het trillingspatroon van het kind.
De wereld heeft Nieuwetijdskinderen nodig . In 2012 eindigen de Maya kalenders en de volgende, voor ons uitdagende dimensie, zal dan aanbreken. Wij moeten de kinderen van vandaag ondersteunen met hun overbrugging naar de aarde, zodat ze later in topvorm zijn om ons bij onze oversteek te kunnen helpen .
  Herken je klachten bij u kind . Heb je goede ervaringen met een therapievorm of vragen en wil je delen met mij . Ik hoor graag van U  een reactie  via mail of kom eens langs op Vrijdagnamiddag of op afspraak.

Tel 02.463.07.35.     mail info@rainbow-vzw.be
Jacqueline Regenboogje

video: Over the Rainbow